Blockchain do të revolucionarizojë zinxhirët e furnizimit në të gjithë Azinë Paqësorit

Spread the love

Blockchain do të revolucionarizojë zinxhirët e furnizimit në të gjithë Azinë Paqësorit

[Forumi i Azisë Lindore]

Nga Nir Kshetri*

Blockchain po transformon zinxhirët e furnizimit dhe po lehtëson transaksionet ndërkufitare. Në vitin 2020, kompania anglo-australiane e minierave, metaleve dhe naftës BHP përfundoi tregtinë e saj të parë me kompaninë kineze të hekurit dhe çelikut Baowu në platformën e bazuar në blockchain të MineHub Technologies. China Minmetals dhe BHP kanë përdorur gjithashtu platformën e MineHub për të shkëmbyer të dhëna ndërmjet kompanive dhe ndërkufitare, të tilla si informacione në lidhje me emetimet dhe analizën e metaleve.

Po kështu, prodhuesi japonez Toyota gjurmon pjesët e automobilave nëpër vende, fabrika dhe furnitorë të ndryshëm, duke ndarë informacione në kohë reale me prodhuesit, kompanitë financiare, siguruesit, ofruesit e shërbimeve, rregullatorët dhe klientët përmes përdorimit të teknologjisë blockchain.

Toyota pret të ulë normat e tërheqjes dhe të rrisë sigurinë përmes miratimit të këtyre platformave.

Shumica e zinxhirëve të furnizimit janë të gjatë dhe kompleks. Përveç mallrave fizike, zinxhirët e furnizimit përfshijnë flukse jo-fizike të informacionit dhe financave – për shembull, pagesat. Pa blockchain, shkëmbimi i informacionit mbështetet kryesisht në email dhe dokumente letre. Një transaksion i vetëm tregtar ndërkufitar përfshin shkëmbimin mesatarisht të 36 dokumenteve të ndryshme dhe 240 kopjeve të këtyre dokumenteve. Këto dokumente duhet të verifikohen për legjitimitetin, autenticitetin dhe saktësinë.

Komunikimet dhe shkëmbimet e dokumenteve janë gjithashtu të prirura për mashtrim. Nga prilli deri në shtator 2014, Kina gjeti transaksione të rreme tregtare me vlerë 10 miliardë dollarë. Për shkak të shqetësimeve të tilla, bankat kineze vendosin norma më të larta interesi dhe kanë një tendencë më të ulët për financimin e kolateralit. Pasoja është një hendek i rëndësishëm midis kërkesës dhe ofertës së financimit të zinxhirit të furnizimit dhe financimit të tregtisë. Sipas Bankës Aziatike për Zhvillim, hendeku financiar i tregtisë globale ishte 1.5 trilion dollarë në vitin 2018.

Konsumatorët janë gjithashtu viktima të mashtrimit të zinxhirit të furnizimit. Për shembull, kur një konsumator kinez blen një paketë të etiketuar “Mish viçi australian”, ka vetëm 50-50 mundësi që mishi brenda është  viçi australian. Po aq lehtë mund të përmbajë mish miu, qeni, kali ose deveje.

Blockchain është një libër i decentralizuar që mban të dhëna dixhitale të një transaksioni në të njëjtën kohë në shumë kompjuterë. Pasi një bllok regjistrimesh futet në libër, informacioni në bllok lidhet matematikisht me blloqe të tjera. Në këtë mënyrë, formohet një zinxhir regjistrimesh të pandryshueshme. Për shkak të kësaj marrëdhënieje, informacioni në një bllok nuk mund të ndryshohet pa ndryshuar të gjitha blloqet e tjera.

Propozimi i vlerës së Blockchain është i ngulitur në decentralizimin, i cili eliminon nevojën për një palë të tretë të besuar në transferimin e vlerës, duke mundësuar transaksione më të shpejta dhe më pak të kushtueshme. Transaksionet e bazuara në Blockchain janë gjithashtu të pandryshueshme, gjë që i bën ato të auditueshme, duke përmirësuar transparencën

Duke eliminuar të dhënat në letër, duke reduktuar mashtrimin dhe duke përmirësuar pajtueshmërinë rregullatore, blockchain ofron një mundësi të konsiderueshme të kursimit të kostos. Sipas kompanisë amerikane të softuerit të blockchain BanQu, adoptimi i blockchain ka ndihmuar kompanitë të realizojnë kursime mesatare të zinxhirit të furnizimit prej 15 për qind dhe të reduktojnë ekspozimin ndaj rrezikut me 50 për qind.

Në dritën e rritjes së transaksioneve mashtruese në Azi-Paqësor, potenciali i blockchain për të reduktuar mashtrimin duke rritur transparencën dhe gjurmueshmërinë e zinxhirit të furnizimit, meriton konsideratë nga aktorët në të gjithë rajonin. Një studim sugjeroi se mashtrimi kushtonte rreth 4 dollarë amerikanë për çdo transaksion në Azi-Paqësorit në vitin 2021 – krahasuar me 3,40 dollarë amerikanë në 2019 – duke treguar se përmasat e këtij problemi vetëm po rriten.

Sistemet Blockchain gjithashtu mund të eliminojnë rreziqe të tjera, siç janë faturat e rreme. Është vlerësuar se hendeku financiar i tregtisë globale mund të reduktohet me 1 trilion dollarë nëpërmjet përdorimit të blockchain. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në tregjet në zhvillim mund të përfitojnë edhe më shumë nga zbatimi i blockchain sesa nga heqja e tarifave ose marrëveshjet tregtare.

Financimi i zinxhirit të furnizimit dhe financimi i tregtisë janë aplikacione të njohura të blockchain. Platformat kryesore në këtë fushë përfshijnë Easy Trading Connect, Komgo, Chained Finance, eTradeConnect, Contour dhe Platformën Blockchain të Financave të Tregtisë së Zonës së Gjirit.

Qeveritë po përqendrohen gjithashtu në përdorimin e blockchain në zinxhirët e furnizimit. “Udhërrëfyesi Kombëtar i Blockchain” i qeverisë australiane i shpallur në vitin 2020 identifikoi gjurmimin e zinxhirit të furnizimit si një përdorim kryesor për blockchain.

Ndër zgjidhjet e dukshme, Alipay Australia përdor të dhënat e bllokut dhe logjistikës të krijuara nga pajisjet e “internetit të gjërave” për të siguruar financimin e tregtisë. Pagesat e momentit historik bëhen për kuletat dixhitale të furnitorëve ndërsa dërgesat lëvizin përgjatë zinxhirëve të furnizimit. Për shembull, 30 për qind u paguhet furnitorëve kur dërgesa australinae zhdoganohet, 30 për qind paguhet kur zhdoganon doganën kineze dhe pjesa tjetër transferohet kur produkti dorëzohet.

Zgjidhjet e Blockchain janë vendosur gjithashtu për të adresuar rreziqet në zinxhirët e furnizimit me ushqim. Gjigandi kinez i tregtisë elektronike Alibaba u bashkua me kompanitë me bazë në Zelandën e Re dhe Australi për të zhvilluar një zgjidhje të bazuar në blockchain të njohur si Food Trust Framework, e cila përdoret për të gjurmuar produktet ushqimore me vlerë të lartë të importuara nga Zelanda e Re dhe Australia. Çdo artikulli i është caktuar një kod QR që konsumatorët të shohin detaje rreth produktit. Çdo hap në zinxhirin e furnizimit vërtetohet dhe informacioni në lidhje me prodhimin, transportin, doganën, inspektimin dhe transferimin e pronësisë ruhet nga Alibaba dhe pjesëmarrësit e tjerë.

Blockchain rrit transparencën dhe siguron një burim të përbashkët të së vërtetës në zinxhirët e furnizimit. Propozimi dallues i vlerës së Blockchain buron nga potenciali i tij për të luftuar mashtrimin, i cili është veçanërisht i rëndësishëm në Paqësorin e Azisë për shkak të kostove të konsiderueshme dhe në rritje të mashtrimit në transaksionet e biznesit në rajon.

Disa shembuj të profilit të lartë të kohëve të fundit të mashtrimit në zinxhirin e furnizimit ushqimor dhe industrinë bankare kanë nxitur këto industri të përshpejtojnë adoptimin e blockchain. Rëndësia e platformave blockchain në luftimin e mashtrimit do të bëhet edhe më e rëndësishme në të ardhmen, pasi mashtruesit dhe kriminelët bëhen më të sofistikuar.

Zinxhirët e furnizimit në Paqësorin e Azisë janë vendosur të përfitojnë ndjeshëm nga transparenca dhe efikasiteti që mund të ofrojnë zinxhirët e bllokimit. Rrjetet tregtare dhe zinxhirët e furnizimit të mbështetur nga teknologjia blockchain do të vazhdojnë të reduktojnë mashtrimin dhe joefikasitetin, duke nxitur zhvillimin ekonomik në të gjithë rajonin përmes adoptimit të teknologjisë blockchain. [Përktheu: ISHGJ]

________________

*Rreth autorit: Nir Kshetri është profesor në Universitetin e Karolinës së Veriut-Greensboro dhe studiues në Institutin Kërkimor për Ekonominë dhe Administrimin e Biznesit në Universitetin Kobe në Japoni.


Spread the love


Leave a Reply