consulting_placeholder

Analizat strategjike

Analizat strategjike ISHGJ është i specializuar për analiza dhe këshilla strategjike, me bazë mendimin politik, historik dhe shkencorë, të bazuar në gjeopolitikë dhe gjeostrategji, mendime të cilat janë të domosdoshme për organet drejtuese të vendit si vendimmarrësit në lëmin e politikës, për tu orientuar drejt së ardhmes. Analizat strategjike do të fokusohen në rajonet e Evropës Juglindore, në veçanti raportet shqiptarëve në Ballkan dhe konstelacioni politik me Bashkimin Evropian, duke përfshirë edhe zonat e krizës në Lindjen e Afërt dhe të Mesme, SHBA-të, Federata Ruse dhe Komonuelthi i Shteteve të Pavarura (CIS), Kina dhe raportet e saj me BE dhe Rusinë.