Këshilla për sigurinë ekonomike

Këshilla për sigurinë ekonomike

Meqenëse çdo degë e industrisë në thelb është e orientuar drejt fitimit, pothuajse pa përjashtim kthehen në faktorët kryesorë të prodhimit të kapitalit, njohurive dhe burimeve. Si rregull, faktorë të tjerë si ndikimi politik, ekologjik, shoqëror dhe i sigurisë në marrjen, prodhimin dhe menaxhimin e personelit nuk merren parasysh sa duhet. Përfshirja e këtyre faktorëve në qeverisjen korporatave të ardhshme mund të ndihmojë në shmangien e humbjeve të mëdha financiare. Në funksion të kësaj, instituti do të ofrojë edhe këshilla për sigurinë ekonomike.