Sovraniteti objekt sondazhi në tetë vende evropiane

Spread the love

Në disa pika, politikanët evropianë duket se janë aq të bashkuar sa kjo: Duhet më shumë sovranitet evropian për të mbijetuar si një aktor global në skenën politike botërore dhe për të formësuar politikën ndërkombëtare. Evropa Sovrane është bërë një vend i dëshirës për kryeqytetet evropiane: e dëshiruar dhe e kërkuar, por jo – ende e pa arritur. Por çfarë mendon publiku i gjerë për konceptin e sovranitetit evropian? Si kuptohet dhe vlerësohet në vende të ndryshme të Evropës? Sa sovrane është parë Evropa tashmë?

Për t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve, Ipsos anketoi 8,000 Evropianë nga 8 vende të BE-së përmes internetit midis 28 dhjetorit, 2020 dhe 8 janarit 2021: Franca, Gjermania, Spanja, Italia, Letonia, Suedia, Rumania dhe Polonia.

Në secilin prej këtyre 8 vendeve, u anketua një mostër përfaqësuese e popullsisë përkatëse të moshës 18 vjeç e lart (metoda e kuotës).

51% e evropianëve sot e shohin Evropën si sovrane. Ndërsa shumica e vendeve të Evropës Veriore dhe Lindore janë të bindur për sovranitetin e Evropës (61% në Suedi, 65% në Poloni, 63% në Rumani, 56% në Letoni dhe 57% në Gjermani), Franca dhe Italia e shohin atë krejt ndryshe (64% e të anketuarve në Francë dhe 54% në Itali mendojnë se Evropa nuk është sovrane). Spanjollët janë të ndarë këtu, megjithëse një shumicë e ngushtë ende e konsiderojnë Evropën si sovrane (53%).

Evropianët e anketuar e përcaktojnë sovranitetin kryesisht si pavarësi nga të tjerët (58% e përmendin këtë si një nga dy kuptimet kryesore të sovranitetit), si të jetosh sipas vlerave dhe ideve të veta (57%) ose si aftësi për të pohuar interesat e veta (51%) – Shumë larg mbetet përkufizimi i bashkëpunimit të zgjedhur lirisht me partnerët (35%).

Për shumicën e të anketuarve, një ekonomi e prosperuar është faktori më i rëndësishëm që Evropa të jetë sovrane (69%), por aspektet e tjera gjithashtu shihen si thelbësore. Një shumicë e madhe e evropianëve të anketuar e konsiderojnë thelbësore që Evropa të ndjekë një politikë të përbashkët sigurie dhe mbrojtjeje (67%), që prodhimi të zhvillohet në Evropë në zona strategjike si ushqimi dhe kujdesi shëndetësor (65%), që Evropa të ketë energjinë e vet – burimet e veta (60%), që mbron me forcë vlerat e saj (61%), që kontrollon kufijtë e saj të jashtëm (59%), që ka mjete të përbashkëta për të luftuar ndërhyrjet e huaja (58%), se ka kontroll mbi infrastrukturën strategjike (52%) dhe se ka burimet e veta tatimore (53%).

Pothuajse tre të katërtat e evropianëve të anketuar besojnë se sovraniteti evropian duhet të forcohet.

 (Friedrich-Ebert-Stiftung)


Spread the love


Leave a Reply