Rreth Nesh ShËrbimet Instituti Shqiptar për Gjeopolitikë Me seli në Prishtinë, është një institucion joqeveritar,
i themeluar në bazë të ligjit për organizatat jo qeveritare dhe shoqërisë civile.
Rreth Nesh ShËrbimet Instituti Shqiptar për Gjeopolitikë Me seli në Prishtinë, është një institucion joqeveritar,
i themeluar në bazë të ligjit për organizatat jo qeveritare dhe shoqërisë civile.

Instituti Shqiptar për Gjeopolitikë

Instituti Instituti Shqiptar për Gjeopolitikë (me tutje ISHGJ), me seli në Prishtinë, është një institucion joqeveritar, i themeluar në bazë të ligjit për organizatat jo qeveritare dhe shoqërisë civile. Është themeluar nga një grup intelektualësh shqiptarë dhe ka qëllim të zhvilloj veprimtari kërkimore-shkencore në fushën e studimeve gjeopolitike dhe historike, të integrimeve evropiane dhe euroatlantike, përfshirë këtu kërkimet shkencore e zhvillimore, si dhe publikimin e rezultateve të tyre. ISHGJ i themeluar në vitin 2021, përmes hulumtimeve dhe kërkimore ndërdisiplinore, do të nxjerr rezultatet nga rrethanat politiko historike të etnisë shqiptare ne Ballkan, ndërlidhur me rolin dhe ndikimin e shqiptarëve në tërësi, anë aspektin e sigurisë dhe procesit të integrimeve evropiane dhe euroatlantike .
Struktura e Anëtarësisë së ISHGJ-së Anëtarësia dhe Struktura e Institutit përbëhet nga një grup i ekspertëve të fushave të ndryshme si për shembull: – Shkencëtarë – Publicistë dhe – Gazetarë nga vende të ndryshme (Kosova, Maqedonia Veriore, Shqipëria, Sllovenia, Zvicra, Gjermania, Austria, SHBA, …), të cilët bashkërisht ndjekin qëllimin e krijimit dhe funksionimit të Institutit Shqiptar për Gjeopolitikë të përshkruar në këtë koncept.

  • Bashkëpunëtorët:

    Bashkpunëtorët: Në një mjedis ndërkombëtar gjithnjë e më kompleks të proceseve politike e ekonomike të globalizuar, ndryshimeve globale politike, ekologjike dhe socio-kulturore, të cilat në të njëjtën kohë përmbajnë mundësi të mëdha, por edhe rreziqe, vendimmarrësit në lëmin institucional të politikës dhe ekonomisë (ndërmarrësi), tani janë më shumë se kurrë të varur nga këshillat e shumta të ekspertëve të kualifikuar, të cilët nuk janë vetëm propozime të thjeshta për çështje ditore, por ofron orientime konkrete me karakter afatgjatë e strategjik dhe mbështesin zgjidhje holistike.

Bashkëpunimi në mes të Institutit, shtetit dhe institucioneve tjera, sipas rregullimit legjislativ!

Gama jonë e shërbimeve

consulting_placeholder

Analizat strategjike

ISHGJ është i specializuar për analiza dhe këshilla strategjike, me bazë mendimin politik, historik dhe shkencorë, të bazuar në gjeopolitikë dhe gjeostrategji, mendime të cilat janë të domosdoshme për organet drejtuese të vendit si vendimmarrësit në lëmin e politikës, për tu orientuar drejt së ardhmes.

Read More
consulting_placeholder

Këshilla për sigurinë ekonomike

Meqenëse çdo degë e industrisë në thelb është e orientuar drejt fitimit, pothuajse pa përjashtim kthehen në faktorët kryesorë të prodhimit të kapitalit, njohurive dhe burimeve. Si rregull, faktorë të tjerë si ndikimi politik, ekologjik, shoqëror dhe i sigurisë në marrjen, prodhimin dhe menaxhimin e personelit nuk merren parasysh sa duhet.

Read More
consulting_placeholder

Kompetenca ndërkulturore

Në biznes si në politikë, vetëm një projekt i mirë menduar, nuk mund të jetë një garanci e suksesit. Prandaj faktori njerëzor është po aq i rëndësishëm për sukses të garantuar. Numri i marrëveshjeve të dështuara në biznes dhe planifikimet e projekteve, zbatimi i të cilave dështon shpesh, sepse specifikat kulturore të një rajoni / një populli ose një institucioni nuk merren parasysh në mënyrë adekuate gjatë negociatave.

Read More

Kontakto